{{inputErrors.first_name[0]}} Vul a.u.b. een voornaam in
{{inputErrors.last_name[0]}} Vul a.u.b. een achternaam in
{{inputErrors.username[0]}} Vul een gebruikersnaam in van minimaal 5 karakters
{{inputErrors.email[0]}} Vul je geldig email adres in
{{inputErrors.password[0]}} Het wachtwoord dient minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer en 1 speciaal karakter bevatten. Voorbeelden van speciale karakters zijn: ! @ # $ % ^ & *
Vul hetzelfde wachtwoord nogmaals in